Déanamh Cruití

Déanamh Cruití

Graham Wright Agus Kevin Harrington

Bí leis an mbeirt mháistir-cheardaithe Graham Wright agus Kevin Harrington chun réamheolas a fháil ar dhéanamh cruití i gceardlann um dhéanamh cruite a mhairfidh ceithre lá.  Is cruit 26-sreang í Cruit Acla, atá déanta de lannán de Bheith Fhionlannach, le lanna F & C, cosa ar féidir a bhaint agus eochair tiúnála.

Fáilte Roimh Thosaitheoirí

Ní gá go mbeadh aon taithí adhmadóireachta agat chun páirt a ghlacadh sa cheardlann. Tabharfar treoir do rannpháirtithe maidir le codanna éagsúla den uirlis a chur le chéile agus a chríochnú.  Ní fearas tógála cruite amháin é seo; beidh ar na daoine a ghlacfaidh páirt sa cheardlann cuid de na codanna adhmaid a ghreanáil agus a mhúnlú chun bailchríoch mhín a bhaint amach agus chun na píosaí éagsúla a chur le chéile.  Faoi shainstiúir ár dteagascóirí ar an gcúrsa, cuirfidh rannpháirtithe an fuaimchlár le chéile, déanfaidh siad poill do na pionnaí tiúnála agus na lanna leath-thoin a dhruileáil, déanfaidh siad caol, gualainn agus cuaille na huirlise a ghreamú le gliú agus a ghreanáil chun bailchríoch mhín, shnasta a fháil. Is í an chéim dheiridh a bheidh ann chun an chruit a chur i gcrích ná sreanganna a chur ar an uirlis agus í a chur i dtiúin.

Ní hé bunsmaoineamh na ceardlainne seo ná díreach do Chruit Acla 26-sreang féin a thógáil.  Tabharfar léargas freisin dóibh siúd a ghlacann páirt i ndéanamh uirlisí agus gheobhaidh siad tuiscint ar an gcaidreamh idir dhearadh na huirlise agus an fhuaim a dhéanann sí.  Tugann an cheardlann seo uirlis ardchaighdeáin do dhuine ar bith ar mian leo tús a chur lena n-eachtra cruitireachta! Mar a chéile, gheobhaidh daoine a bhfuil suim acu san oilteacht seo blaiseadh den cheardaíocht a bhaineann le déanamh uirlisí.

  • 00Laethanta
  • 00Uaireanta
  • 00Nóiméid
  • 00Soicind

Cruit le Buachan

Bíodh seans agat Cruit Acla a bhuachan in ár gCrannchur Cruite le haghaidh €10.

Tá luach €1,000 ar Chruit Acla.  Déanta ag an máistir-cheardaí, Graham Wright, is cruit 26-sreang í Cruit Acla ar a bhfuil lanna F & C, cosa ar féidir a bhaint agus tagann eochair tiúnála léi.  I mbliana gheobhaidh an buaiteoir cás pardógach saindéanta don chruit chomh maith. Déanfar an crannchur agus fógrófar an buaiteoir ag an gceolchoirm, Dé Domhnaigh, an 24 Deireadh Fómhair 2021.

Tá ticéid ar fáil do gach duine, gach áit, ach ní mór don bhuaiteoir bheith ar fáil chun an chruit a bhailiú in Éirinn.