Féile Chruite Acla

  • 00Laethanta
  • 00Uaireanta
  • 00Nóiméid
  • 00Soicind

Féach ar Imeachtaí na Féile Anseo

Craolfar na físeáin ag na hamanna atá leagtha amach thíos.

Dé hAoine, 8pm

Físeán:
Casadh na Taoide

Play Video

Dé Sathairn, 10am

Scéal Dátheangach do Pháistí: Cruit an Dagda

Play Video

Dé Sathairn, 2pm

Caint:
Eilís Lavelle

Play Video

Dé Sathairn, 3pm

Ceadal:
Steve Cooney

Play Video

Dé Sathairn, 8pm

Ceolchoirm

Play Video

Dé Domhnaigh, 2pm

Siúlóid Fhíorúil:
Conair Paul Henry

Play Video

Dé Domhnaigh, 3pm

Caint:
Simon Chadwick

Play Video

Dé Domhnaigh, 4pm

Ceadal:
Siobhán Armstrong

Play Video

Dé Domhnaigh, 8pm

Ceolchoirm

Play Video

Fáilte

Tá imeacht iontach ar líne curtha le chéile arís ag Féile Chruite Acla, deireadh seachtaine den scoth, an 22-24 Deireadh Fómhair 2021. Tá ríméad orainn go bhfuil réimse leathan de chomhshaothair cheoil agus tionscadail chultúrtha nuálacha le tabhairt againn daoibhse, ár gcairde ar fud na cruinne.

Ní bheidh díomá orthu siúd a bhfuil grá acu don chruit, mar beidh ranganna teagaisc ar an gcruit againn do gach leibhéal ó scoth na gcruitirí. Ina theannta sin, tá taiscéaladh déanta againn ar lámhscríbhinní stairiúla chruit na hÉireann. I sraith de chainteanna, ceolchoirmeacha agus ceadail beidh breis eolais le foghlaim faoin gcruitire cáiliúil, Toirdhealbhach Ó Cearrbhalláin, agus faoin mbailitheoir ceoil, Bunting. Is cúis bhróid dúinn freisin saothar chruitire Mhaigh Eo, Hugh Higgins, a chur chun cinn i mbliana. Bhí Higgins ar dhuine de bhaill Fhéile Cruitirí Bhéal Feirtse in 1792.

Ach, ar ndóigh, ní bhaineann an fhéile leis an gcruit amháin. Tá ócáid ann do gach duine. Caith súil ar na ceolchoirmeacha, ceadail agus cainteanna iontacha a bheidh ar siúl. Ná caill scéal Chruit an Dagda, bí linn ar shiúlóid fhíorúil Paul Henry agus go leor, leor eile!

Mar chuid lárnach d’fhéile na bliana seo, tá an tionscadal dar teideal Casadh na Taoide. Bhí an t-aistear iontach cultúrtha seo, ar Húicéir na Gaillimhe, dírithe ar phobail a athcheangal ar chúig oileán amach ó chósta thiar na hÉireann: Inis Bó Finne (Gaillimh), Inis Toirc, Cliara, Acaill (Maigh Eo) agus Árainn Mhór (Dún na nGall). Sa scannán a d’eascair as an tionscadal seo, tarraingítear aird ar na hoileáin seo, agus ar a gcultúr agus oidhreacht chomhroinnte.

Cuireann Féile Chruite Acla fáilte chroíúil roimh ár lucht féachana fud fad na cruinne le haghaidh ceiliúradh ar líne eile de cheol agus cultúr. Tá súil againn an bhliain seo chugainn, 2022, bliain na cruite, go mbeidh mórán agaibh in ann bheith anseo linn ar Oileán Acla le haghaidh fhéile bheo!

Casadh na Taoide

Rinne Féile Chruite Acla an tionscadal seo a choimisiúnú.

Turas iontach cultúrtha ag athcheangal pobal ar chúig oileán amach ó chósta thiar na hÉireann trí cheol, amhráin agus scéalta.

Níos luaithe i mbliana, thug Húicéir na Gaillimhe, an Mac Duach, cuairt ar Inis Bó Finne (Gaillimh), Inis Toirc, Cliara, Oileán Acla (Maigh Eo) agus Árainn Mhór (Dún na nGall). Ar bord bhí na Stiúrthóirí Ealaíne, Laoise Kelly agus Diarmuid Gielty, agus Bainisteoir an Tionscadail, Freda Nic Giolla Chatháin. Ag taisteal idir na hoileáin bhuail ár ngrúpa le ceoltóirí, le healaíontóirí agus le scéalaithe, chomh maith le mórán de charachtair iontacha na n-oileán.

Bhailigh siad scéalta na hoidhreachta agus an chultúir chomhroinnte, agus iad ag súil go gcruthófar ceangail nua do thodhchaí chomhroinnte.

Clár

Dé hAoine - 22 Deireadh Fómhair

8pm
Casadh na Taoide

Tugann an físeán seo le Heavy Man Films anam an tionscadail leis, ag díriú go sonrach ar ealaíontóirí roghnaithe as gach oileán, ina measc Andrew Murray (Inis Bó Finne), Cathy O’Toole (Inis Toirc), Beth Moran (Cliara), Proinsias Mac a’ Bhaird (Árainn Mhór) agus Mary Lavelle Burke (Acaill).

Arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon.

Dé Sathairn - 23 Deireadh Fómhair

Ar fáil an deireadh seachtaine ar fad
Ranganna Teagaisc agus Ceardlanna Réamhthaifeadta

Ranganna Cruite Ar Líne
Sraith Ranganna Teagaisc do Ghlantosaitheoirí – Úna Ní Fhlannagáin
Meánleibhéal – Laoise Kelly, Eilís Lavelle, Gráinne Hambly
Ardleibhéal – Laoise Kelly, Michael Rooney, Séamus Ó Flatharta, Aisling Lyons

Amharcléiriú Geoimeitreach – Ceardlann ar Chomhcheol – Steve Cooney
Ag baint úsáide as an gcóras um Amharcléiriú Geoimeitreach de cheol, a forbraíodh breis agus 30 bliain ó shin chun nodaireacht agus ríomh an cheoil a shimpliú: rithim, séis agus comhcheol. Tá sé dírithe ar luathfhoghlaimeoirí agus orthu siúd a bhfuil deacracht acu cliathnodaireacht a léamh. Díreoidh an cheardlann seo ar ríomh scálaí agus modhanna, agus ríomh agus cleachtadh an chomhcheoil bhunúsaigh.

10am
Scéal Dátheangach do Pháistí:
Cruit an Dagda

Ba é an Dagda taoiseach Thuatha Dé Danann, agus bhí mórán earraí draíochtúla aige, ach ba é an ceann ba luachmhaire ná Uaithne, a chruit. Sa scéal draíochtúil, dátheangach seo, insítear an scéal dúinn faoin méid a tharla nuair a ghoid na Fomhóraigh cruit an Dagda. Tugann scrolla maisithe álainn ‘crankie’ beocht don scéal agus iompraítear an lucht féachana siar chuig am ársa atá caite.

Léaráid: Pamela Gray, Ceol: Laoise Kelly, Scéalaí: Martán Ó Mongáin

2pm
Caint:
Edward Bunting i Lámhscríbhinn & i gCló

Díríonn an cur i láthair seo le Eilís Lavelle ar fhorbairt dhá fhonn ceoil ar leith a fuarthas i lámhscríbhinní neamhfhoilsithe – Molly McAlpin agus Fanny Power. Baintear úsáid as an dá phíosa ceoil seo mar shamplaí chun léargas a thabhairt ar an stíl a bhí ag Bunting chun píosaí ceoil a athrú ar mhaithe lena chuid foilseachán. Féachfar ar an difríocht idir nodaireachtaí sna lámhscríbhinní agus na leaganacha a d’fhoilsigh Bunting.

3pm
Ceadal

Steve Cooney, Gradam Ceoil TG4, Cumadóir na Bliana, 2021

8pm
Ceolchoirm

Caoimhe, Séamus & Rónán Ó Flatharta
Cafferkey Crew, le tacaíocht ó Chruit Éireann
Eilís Lavelle & Niall Hanna, Gradam Ceoil TG4, Amhránaí na Bliana 2021

Dé Domhnaigh - 24 Deireadh Fómhair

2pm
Siúlóid Fhíorúil:
Conair Paul Henry

‘Achill…. called to me as no other place had ever done’ – Paul Henry

Tá tírdhreach uathúil a bhainfeadh an anáil díot in Acaill agus í mar dhídean agus mar spreagadh do mhórán ealaíontóirí thar na blianta. Bí linn ar shiúlóid a leanann coiscéimeanna an ealaíontóra, Paul Henry, agus a chaitheann súil ar na radhairc a bhí mar spreagadh do mhórán dá shaothar.

3pm
Caint:
Léargas ar Thraidisiún Ársa Chruit na hÉireann

Sa chaint seo déanfar plé ar stair chruit na hÉireann ó na hamanna is faide siar ar aghaidh go dtí deireadh an traidisiúin tuairim is 200 bliain ó shin. Ag féachaint ar na seanchruiteanna, na seanchruitirí, agus a gcuid scéalta, agus ar an gcaoi a bhfuil ceoltóirí na linne seo ag iarraidh athcheangal leis an seantraidisiún.

Simon Chadwick, i gcomhar le Cumann Cláirsí Stairiúla na hÉireann.

4pm
Ceadal

Siobhán Armstrong, i gcomhar le Cumann Cláirsí Stairiúla na hÉireann.

8pm
Ceolchoirm

Coda Freda Hatton, le buíochas speisialta do Steve Cooney
Aisling Lyons
Laoise Kelly & Tiarnán Ó Duinnchinn

Cad le bheith ag súil leis

Play Video
  • 00Laethanta
  • 00Uaireanta
  • 00Nóiméid
  • 00Soicind

Buíochas lenár gComhpháirtithe Maoinithe

Blue Flag Media