Mick Kane

Mick Kane is the Community Water Officer in the Mayo area. He has worked in the community sector for many years with a focus on environmental protection. His main focus is specifically on rivers, lakes and coasts.  Mick has also worked in the outdoor education sector for several years and is a keen surfer, hill walker and paddler. He is actively involved with community led projects locally and has a passion for wildlife and for protecting Irelands natural environment.

 

Is é Mick Kane an tOifigeach Uisce Pobail i Maigh Eo. Tá sé ag obair in earnáil an phobail le blianta fada, ag díriú ar chosaint an chomhshaoil. Díríonn sé go sonrach ar aibhneacha, lochanna agus cóstaí. D’oibrigh sé san oideachas allamuigh ar feadh na mblianta freisin agus is breá leis bheith ag surfáil, ag cnocadóireacht agus ag lapadaíl. Tá baint ghníomhach aige le tionscadail phobail áitiúla agus tá paisean aige don fhiadhúlra agus do chosaint chomhshaol nádúrtha na hÉireann.