Mary Louise O’Donnell

Mary Louise O’Donnell holds a doctorate from the University of Limerick and is a former Irish Research Council postgraduate scholar and postdoctoral fellow. Her first book Ireland’s Harp: the Shaping of Irish Identity c.1770 to 1880 was published by UCD Press in 2014. Mary Louise’s pioneering research on the wire-strung harps, Portable Irish harps and pedal harps of John Egan has been widely published and has reaffirmed her position as the foremost authority on this innovative and influential nineteenth-century harp maker. She has also published widely on topics relating to Irish cultural history, semiotics, and performance studies. Some of her most recent research can be found in Musicians and their Audiences: New Approaches to a Timeless Division (Ashgate, 2016) and Thomas Moore and Romantic Inspiration (Routledge, 2017)

Tá céim dochtúra ó Ollscoil Luimnigh ag Mary Louise O’Donnell agus is scoláire iarchéime agus comhalta iardhochtúireachta de chuid na Comhairle um Thaighde in Éirinn í. Sa bhliain 2014. d’fhoilsigh UCD Press a céad leabhar, Ireland’s Harp: the Shaping of Irish Identity c. 1770 to 1880. Tá a cuid taighde ceannródaíoch ar chruití sreinge, cruití Éireannacha iniompartha agus cruití troitheánacha de chuid John Egan, foilsithe go forleathan agus is mar gheall ar an taighde seo go n-athdhearbhaítear í mar an príomh-saineolaí ar an déantóir cruite nuálach agus tábhachtach seo ón naoú haois déag. Tá go leor eile foilsithe aici ar ábhair a bhaineann le stair chultúrtha na hÉireann, séimeolaíocht, agus léann an taibhléirithe. Is féidir teacht ar chuid dá taighde is déanaí in Musicians and their Audiences: New Approaches to a Timeless Division (Ashgate, 2016) agus Thomas Moore and Romantic Inspiration (Routledge, 2017).