Kathleen Loughnane, Catríona, Cormac & Moya Cannon

Kathleen Loughnane is highly regarded
for her work in arranging traditional Irish
dance tunes and airs for the harp, and also
for her research into the music of Irish
harp composers of the seventeenth and
eighteenth centuries. She is a founding member of the group Dordán, with whom she has toured extensively and whose mix of Irish and baroque music received wide acclaim. Catriona Cannon began music at an early age, learning the harp from her mother, Kathleen Loughnane. She played for many years with Irish reggae band Intinn, and has since recorded and performed with a number of musicians, notably Cian Finn. Kathleen’s son, piper Cormac Cannon, learned his music from Mary Bergin and Tommy Keane. Poet Moya Cannon has five published collections. The mountains, the sea and the beauty of the endangered earth are her inspiration. Traditional Irish music has always been a deep interest and is a constant theme in her poetry. She is a member of Aosdána.

Tá meas mór ar Kathleen Loughnane as an obair atá deánta aici ar chóiriú an cheoil traidisiúnta – poirt agus foinn mhalla – don chruit, agus as an taighde atá déanta aici ar cheol na gcumadóirí cruite sa seachtú agus san ochtú haois déag. Is duine de bhunaitheoirí an ghrúpa Dordán í, grúpa ar thaistil sí go mór leo, agus a sheinneann meascán den cheol Gaelach agus den cheol barócach. Thosaigh Catríona Cannon ag foghlaim an cheoil ag aois an-óg, d’fhoghlaim sí an chruit óna máthair, Kathleen Loughnane. Sheinn sí ar feadh na mblianta leis an ngrúpa reggae, Intinn, agus ó shin i leith, thaifid sí agus sheinn sí le líon ceoltóirí, go háirithe Cian Finn. D’fhoghlaim mac le Kathleen, an píobaire, Cormac Cannon, ceol ó Mary Bergin agus Tommy Keane. Tá cúig chnuasach filíochta foilsithe ag an bhfile, Moya Cannon. Faigheann sí spreagadh ó na sléibhte, ón bhfarraige agus ó áilleacht an domhain atá i mbaol. Bhí suim aici riamh agus choíche i gceol traidisiúnta na hÉireann agus bíonn sé mar théama síoraí ina cuid filíochta. Is ball d’Aosdána í.