Edwina Guckian

Leitrim sean-nós dancer Edwina Guckian learned her dancing style from her mother and the local dancers and musicians in Leitrim and Roscommon. Edwina has taught her steps and toured with shows and bands on every continent and has shared the stage with some of Ireland’s most influential acts. She has been the dance teacher in residence at the Joe Mooney Summer School for many years and teaches at numerous other summer schools. Edwina founded dance club “Sean Nós ar an tSionann” which is now in its 14th year. In 2015 she launched a Sean Nós Dance tutorial and performance DVD “Second Nature”. Since 2016, she has hosted the Leitrim Dance Week, which lead to the setting up of The Leitrim Dance Project. Edwina is also involved with The Leitrim Equation – a performance in music, words and dance. Her latest project ‘The Dance Movement’ is an online learning hub teaching all styles of Irish dance.

Is damhsóir ar an sean-nós as Liatroim í Edwina Guckian, agus d’fhoghlaim sí a stíl damhsa óna máthair agus ó dhamhsóirí agus ceoltóirí áitiúla i Liatroim agus Ros Comáin. Tá a cuid céimeanna múinte ag Edwina agus turais déanta aici le seónna agus le bannaí ceoil ar gach mór-roinn den domhan agus tá ardáin roinnte aici le cuid de phríomhcheoltóirí na hÉireann. Tá sí ina múinteoir cónaithe damhsa ag Scoil Samhraidh Joe Mooney le blianta fada agus múineann sí ag go leor scoileanna samhraidh eile. Bhunaigh Edwina an club damhsa “Sean Nós ar an tSionann” 14 bliana ó shin. In 2015, sheol sí DVD um teagasc agus taispeántas damhsa ar an sean-nós dar teideal “Second Nature”. Ó 2016 i leith, tá sí ina hóstach ar Sheachtain Damhsa Liatroma, as a d’eascair Tionscadal Damhsa Liatroma. Tá baint ag Edwina le The Leitrim Equation chomh maith – léiriú ceoil, focal agus damhsa. Is é an tionscadal is déanaí dá cuid ná ‘The Dance Movement’– acmhainn ar líne a mhúineann gach stíl den damhsa Gaelach.